İLETİŞİM

Pastane ve Kafeterya Açacaklar için Yönetmelik
Bu ürünü oyla

Pastane ve kafeteryalar, halkın pratik olarak yiyip içmesine, aparatif hafif içkiler almasına, dinlenmek için oturmasına mahsus müesseseler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde izin almak şartıyla alkollü içkilerden votka, kokteyl, likör, vermut, cinfis, kanyak viski ve bira verilir.

b. Yiyecek maddeleri sondviç. hamburger, pasta, turta. tavuk göğsü, krem şokola, muhallebi, keşkül, tavuk, piliç, söğüş veya kızartma, soğuk etler, kadın budu köfte, zeytinyağlı dolma, sahanda yumurta, omlet, cips, patates kızartma patates köftesinden ibarettir.

c. Bina Müştemilatı;

(1)Salon

(2)Amerikan Bar

(3)Vestiyer

(4)Personel servisi

(5)Mutfak

(6)Ofis, Kiler, yiyecek ihzar yerleri

(7)Bulaşıkhane

(8)El Yıkama yerleri ve tuvalet

(9)Isıtma • soğulma yerlerini ihtiva edecektir.

d. Salon; Lüks sınıflarda en az 60, birinci sınıflarda en az 40. ikinci sınıflarda en az 25 metre kare, şahıs bası na tahsis edilen yer 1,5 metre kare, şahıs başına düşecek hava asgari 4 metre küp’den aşağı olamayacak ve salonun havasını saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör ve ya havalandırma tertibatı bulunacaktır. Salon zemini lastik döşeli, yapıştırma parke, mermer, trevertin, mozayik, marley ve en iyi cins veya emsali madde ile döşeli, duvarları zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar kapitone, formika, cilalı kaplama veya emsali madde ile (lambiri) kaplanmış olacaktır.

e. Amerikan har lüks sınıflarda bulunacaktır.

f. Vestiyer; Lüks sınıflarda eb’adı en az, salon ala mayacak şekilde bankolu, birinci sınıflarda salondaki mevcut iskemle adedi kadar askısı veya hu miktara uya- çak sayıda portmanto veya bankolu vestiyeri, ikinci sınıflarda salonda mevcut iskemle adedinin yansından az olmamak üzere salonun girişinde ve muhtelif yerlerinde iyi cins askılar bulunacaktır.

g. Personel sergisi; Personelin elbiselerini koyabilecekleri 43 dolaptan bulunan bir oda ile buralarda duş. W.C. lavabo ve gardrop bulunacaktır.

h. Mutfak; (1) Lüks sınıflarda: Salon alanının 2/5’i nispetin den az olmamak üzere bu nispetin % 40’ı yi yecek hazırlama ve lüzumunda pişirme yerine, % 60’ı bulaşıkhane, ofis, kiler, yemek hazırlama ve buzdolaplarından müteşekkil müştemilata tahsis edilecektir. (2) Birinci ve ikinci sınıflarda; salon alanının 1/4 nispetinden az olmamak üzere % 40’ı yiyecek hazırlama ve lüzumunda pişirme yerine. 60’ı bulaşıkhane, ofis, kiler, yemek hazırlama ve buzdolaplarından müteşekkil müştemilata tahsis edilecektir. Bu yerlerde fenni şekilde ısıtılan ocak kısmı, ocağın üzerinde baca ile İrtibatlı uygun genişlikle bir davlumbaz ve mutfağın havasını saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör veya emsali havalandırma cihazı bulunacaktır, Zemini mozaik veya emsali madde ile döşenmiş olacak, duvarları lüks sınıflarda tavana kadar, birinci ve ikinci sınıflarda 2 metreye kadar fayans veya emsali madde ile kaplanmış demir ve tahta kısımları ve tezgah altları yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Tabanda bir ucu mecraya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır. ı. Bulaşıkhane; Kirli kapların toplanacağı fayans veya emsali madde ile döşeli bir tezgah, fayans veya emsali maddelerden mamul iki adet bulaşık yıkama seviyesi, mevcut musluklarda fennî şekilde temin edilmiş sıcak ve soğuk akarsu tertibatı, yıkanmış ve kurulunmış kapların muhafazasına mahsus raflar bulunacaktır. Tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde şahit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

i. Ofis, kiler, yiyecek ihzar yeri; fayans veya emsali madde ile döşeli tezgah, servis takımlarının muhafazası için kapaklı dolap, el yıkama lavabosu, akar soğuk ve sıcak su tertibatı, erzak vesaire maddelerinin muhafazası için zemin mozaik döşeli, duvarları yağlı boyalı kiler vazifesini görecek kapaklı tezgah altı dolaptan bulunacaktır. Tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

j. El yıkama yerleri ve tuvalet; kadınlar için el yıkama ve W.C. olmak üzere iki ayrı bölümü, erkekler için el yıkama W.C. ve pisuvar olmak üzere iki ayrı bölümü ihtiva edecektir. Bu mahallerin zeminleri lüks sınıflarda mozaik, duvarları tavana kadar fayans, tavanları yağlı boya olacak, c yıkama lavaboannda soğuk ve sıcak akarsu imbatı, kapasitesine uygun sayıdaki lavaboların münasip yerlerinde temiz ve kullanılmışların ayrı ayrı konacağı havlu yerleri ve iyi cins el havluları bulunacak, birinci ve ikinci sınıflarda ise zemini mozaik duvarları iki metreye kadar fayans, el yıkama lavabolarında akarsu tertibatı, kapasitesine uygun sayıdaki lavabolarda el kurulamaya mahsus iyi cins kağıt ve kullanılmış kağıtların konacağı bir mahal bulunacaktır. Bu yerlerde tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

k. Isıtma – Soğutma ; Lüks sınıflarda müşterilerle ilgili olan yerler merkezi teshin ( ısıtma) sistemi ile ısıtılacak ve filtreli cehri havalandırma tesisatı ile kâfi miktarda serinletme cihazı bulunacak, birinci sınıflarda müşterilerle ilgili olan yerler merkezi teshin sistemi veya borulu gaz sobalarıyla ısıtılacak cebri havalandırma tesisatı ile kafi miktarda serinletme cihazı bulunacaktır, ikinci sınıflarda ise müşterilerle İlgili bulunan yerler gaz, mazot veya kömür sobalarıyle ısıtılacak ve kafi miktarda aspiratör ve vantilatör bulunacaktır.

Pastane ve Kafeterya Açacaklar için Yönetmelik
WhatsApp chat